تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
علوم انسانی 
دبیرستان شهید چمران 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00